Slovak|English|Russian

To main page
Available plugins:
Kinetic Scrolling
Kinetic Scrolling for Belle
Nastavenia FEP
Indikátor batérie S^3
Bluetooth nastavenia
Cache aplikácií
Hlasový záznamník
FM Transmitter
Nastavenie osvetlenia
Nastavenie menu (9.1 - 9.3)
Nastavenie menu (9.4)
Oznámenia správ
Orientácia aplikácií
Ďalšie nastavenia
Startup/Shutdown
Systém
UI Acceleration


Download all plugins
Download TweakS CreatoR En
Download CR keys description
Source code


TweakS
Tweak your Smartphone

Verzia: 1.13
Cena: Zadarmo
Kompatibilita: Všetky hacknuté smartfóny bežiace na Symbiane 9.1 - 9.4 a S^3
Vývojári: Kolay & CODeRUS        TweakS - Inovatívny doplnok pre smartfóny, umožňujúci rýchlo meniť parametre systému, ktoré boli predtým nedostupné.
        TweakS je základ pre pluginy v ktorých je uložený popis a možnosti zmien. Pluginy sa dajú nahrať priamo cez program. Pluginy sa dajú nahrať priamo cez program.

        Každý plugin predstavuje skupinu vymenovaných možností. Každý parameter má viac či menej podrobný popis. Nezabudnite si ho prečítať skôr než vykonáte zmeny! K niektorým možnostiam sú dôležité informácie uvedené aj na fóre.
        Niektoré systémové nastavenia môžu byť primárne blokované. V prípade ich existencie ich tento doplnok sprístupní, samozrejme, po reštarte prístroja. Blokované nastavenia sa teda stanú po reštarte prístupné.

Stiahnuť Stiahnuť previous version 1.12 for Symbian 9.1-9.3